เจดีย์วัดรางจั่น

เจดีย์วัดรางจั่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกที่ตรงนี้ คือตำบลหนองขาว  ตั้งอยู่บนถนนฝั่งซ้ายมือก่อนเข้าหมู่บ้าน   โดยเดินทางมาจากกาญจนบุรี     เจดีย์นี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา   ก่อหินฉาบปูน   ย่อไม้สิบสอง จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุว่ามีผู้คนทั่วไปนิยมสร้างเจดีย์ขุดสระน้ำ และสร้างศาลาไว้พักผ่อน  สันนิฐานว่าเจดีย์วัดรางจั่น  เดิมสร้างอยู่บริเวณที่แห่งนี้  ปัจจุบันเหลือแต่เจดีย์กับสระน้ำ  ส่วนศาลาถูกทำลายเมื่อครั้งที่พม่าเดินทัพผ่านเมื่อยามมีสงคราม  ปัจจุบันโบราณสถานเจดีย์วัดรางจั่น (ร้าง)  ถูกยกให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญแห่งหนึ่งของชาวหนองขาวโดยมีนามเรียกขานว่า  “เจดีย์หลวงท่านท้าวจันทร์”  พร้อมทั้งมีการตั้งศาล  ปรับปรุงพื้นที่ และวายเครื่องเช่นสักการะต่างๆ อยู่สม่ำเสมอ