เจดีย์วัดโบถส์

เจดีย์วัดโบถส์ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ในตัวตำบลหนองขาว หากเดินทางจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี ให้ใช้ถนนอู่ทอง เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาล ๗ ประมาณ ๕๕๐เมตร จะพบสะพานข้ามคลองประทาน ตรงข้ามสะพานไปประมาณ ๖๕๐ เมตร พบโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิยาคมอยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าสู่โรงเรียนไปประมาณ ๑๕๐ เมตร จะพบเจดีย์วัดโบสถ์อยู่เจดีย์วัดโบสถ์เป็นโบราณสถานร้างที่มีสภาพชำรุดเสียหาย ยังไม่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากชุมชนปัจจุบัน โดยเฉพาะจากคุณครูและนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีการปรับภูมิทัศน์รอบองค์เจดีย์ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม