พฤษภาคม ๒๕๖๓

(๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้รับมอบบัวสายพันธุ์ “มาลิกาญจน์” ได้แชมป์ประเทศไทย ประเภทบัวฝรั่งลูกผสมใหม่ และบัวสายพันธุ์อื่นๆ จากคุณพจน์ณีย์ ทองใบ เจ้าของสวนบัวนันท์นลิน ต.หนองปรือ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี