สิงหาคม

(๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ ๑ ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีท่าน จีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบรางวัล


(๙ สิงหาคม ๒๕๖๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียรอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ