มีนาคม

(๘ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลวันสร้างเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระสงฆ์ 109 รูป เจริญพระพุทธมนต์ การรำถวายมือ “กาญจนบุรีศรีสยาม” 


(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๑ “ตาลโตนดเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาพตะวันตก