วัดปากบาง

ขอขอบคุณ /Cr : ประพฤติ มลิผล

วัดปากบาง ตั้งอยู่ที่ตำบลพงตึก อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ศาลาหลังเก่าที่ชำรุด ตัวอาคารศาลาเป็นอาคารยกพื้นใต้ถุนสูงเล็กน้อย ตัวศาลามีเสาของตัวศาลาที่มีขนาดใหญ่พอสมควร ตัวเสายังอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ภายในตัวศาลาเป็นพื้นกระดานที่หนาใหญ่ ยกพิ้นอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นที่นั่งของพระยาวตลอดแนวของตัวศาลา หลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าวที่ยังอยู่ในสภาพ ส่วนตัวอาคารโยกโย้จนใช้การไม่ได้ โบสถ์และศาลาหลังเก่าสร้างมาตั่งแต่เมื่อไรไม่มีหลักฐานเป็นที่ปรากฏ ทางวัดสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนกลาง นี่คือหลักฐานเท่าที่มี

พระอุโบสถหลังเก่า ของวัดปากบางเรียงรายล้อมไปด้วยเจดีย์น้อยใหญ่ ต่างยุคต่างสมัยอยู่มากมาย ตัวพระอุโบสถหันหน้าลงแม่น้ำ เป็นอุโบสถสร้างแบบมหาอุตม์ (ไม่มีประตูหลัง) พระอุโสถมีหน้าต่าง ด้านละ ๒ บาน รวมเป็น ๔ บาน มีทางขึ้น ๓ ทาง คือด้านหน้า ๑ ทาง และด้านข้าง ๒ ทาง ทางบันใดด้านหน้ามีสิงห์ ๑ คู่ ส่วนด้างทั้ง ๒ ข้างเหลือแต่ร่องรอยฐานที่ตั้งของสิงห์เท่านั้นภายในพระอุโบสถหลังเก่าประดิษฐาน   พระพุทธรูปที่เรียกว่า “หลวงพ่อพระพุทธศรีมงคล” เป็นพระพุทธรูปแบบโบราณ ๔ องค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะแก้มอิ่ม มีรอยยิ้ม นัยน์ตาพระพุทธรูปมีแววอ่อนโยน ภายในตัวโบสถ์ไม่มีภาพใดๆทั้งสิ้นฝาผนังโล่งไม่มีภาพเขียน เพดานปูด้วยไม้กระดาน มี ๒ ระดับ หน้าบันพระอุโบสถเป็นรูปปั้นพระพุทธเจ้ากับหญิงสาวที่มาถวายของ หลังคามุงด้วยกระเบื้องโบราณ มีช่อฟ้าใบระกาที่ยังอยู่ในสภาพดี ลายหน้าอุดปีกนก ๒ ชั้น ปั้นด้วยปูนเป็นตัวพยานาค ทั้ง ๒ ชั้น หน้าพระอุโบสถ มีพะไลที่สร้างด้วยไม้มุงกระเบื้องในอนาคตวัดปากบางแห่งนี้จะเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์แหล่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีได้