กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  • (๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์และศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ดร.ธีรชัย ชุติมันต์ อาจารย์ณรงค์เดช นวลมีซื้อ ได้ร่วมเสวนาประด็น “ภูมิบ้านภูมิเมือง : ส่องพืดภูเพียงกำแพง ส่องแหล่งเรื่องราวเก่ากาล ณ เมืองหน้าด่าน กาญจนบุรี” โดยมี และ ผศ.อานนท์ วันลา รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ดำเนินรายการ) ในกิจกรรมเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดกาญจนบุรี ณ สวนสุขภาพรัชกาลที่ ๓ (ตรงข้ามจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) ริมกำแพงเมืองเก่า ถนนศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดงาน โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชน์ โดยมีกิจรรมพิธีทำบุญ ณสงนหย่อมริมกำแพงเมือง
    ถนนปากแพรก การจัดนิทรรศการ การวาดภาพศิลปะ พร้อมผลงานจำหน่าย โดยเด็กนักเรียน เยาวชนและศิลปินอิสระ..การแสดงรำมอญ รำกะหรี่ยง รำซี่กงประยุกต์ รำโทน ร่อยพรรษา การเต้นบาสโลป ….