กรกฏาคม ๒๕๖๑

  • วันที่ 16 กรกฏาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อม ผศ. ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการ “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมกาญจนิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

  • ปั่นย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี “เข้าเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี” เส้นทางวัดขุนแผน – วัดลาดหญ้า  – หอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี – วัดศรีอุปลาราม (วัดหนองบัว)  – เมืองกาญจนบุรีเก่า

  • ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี รองผู้อำนวยการสำนัก พร้อมด้วย อาจารย์แพรว พิมพ์โพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนัก นางอรพรรณ ศรีทอง นักวิชาการวัฒนธรรม และนายศิวะรัฐ คำนุ นักวิชาการช่างศิลป์ เข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการงานศิลแวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น ระหว่าวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  • ม.ราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” พร้อมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน (ทาสีรั้วมหาวิทยาลัย) ณ อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพร้อมเปิดกรวยดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมผู้แทนจากทุกหน่วยงาน และนักศึกษา วางพานพุ่ม ต่อด้วยการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวปล่อยขบวนจิตอาสา “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงค์จำนวน 10 รูป การถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมจิตอาสาโดยการให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทาสีรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สำหรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่งจัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพและความพร้อมเพรียงกันของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ แสดงถึงพลังของชาวราชภัฏรวมถึงมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอีกด้วย

  • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลา 60 พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” ของชาวราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีท่านจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธาน