ประชาสัมพันธ์….

ภาพบรรยากาศช่วงเช้าภายในงาน มณีกาญจน์ ครั้งที่ ๒ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่รางวัล  และ ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน

 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการการอบรมพื้นฐานเทคนิคการทำสวนถาดบอนไซ และไม้น้ำ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และ ดร.เศกสิทธิ์ ปักษี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการทำสวนถาดบอนไซ เทคนิคไม้น้ำ


บางเรื่องเล่าใน “พรานทุ่ง”  สารคดีภูมิปัญญา หากับข้าวชาวทุ่งกลางกลิ่นคุ้งน้ำ ท้องนา และรวงข้าวสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราชาวบ้านคือการทำมาหาเลี้ยงชีพ เราพึ่งพาธรรมชาติ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติใกล้ตัวมาเกื้อหนุน แต่ละปีเราทำนาเก็บเกี่ยวข้าวไว้กินพอเพียง เราไม่ต้องห่วงและไม่ต้องหา สิ่งที่เราต้องหาคือ “กับข้าว” สมัยฉันเด็กๆ นั้นหาไม่ยากเลย อยากกินปลาก็คว้าแหลงคลอง อยากกินนกคุ่มก็เอาตาข่ายไปดักชายละเมาะ รอไม่นานก็ได้มาแกง การใช้ชีวิตโดยอาศัย “ภูมิปัญญาพึ่งพาตนเอง” นี้ เรารับมรดกต่อกันมาจากบรรพกาล : สัจภูมิ ละออ