พระยาพหลพลพยุหเสนา ทำพิธีบวงสรวงการก่อสร้างโรงงานกระดาษ

พระยาพหลพลพยุหเสนา ทำพิธีบวงสรวงการก่อสร้างโรงงานกระดาษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *