โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญ ของการเขียน การพูดและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจ ความรู้ที่ดีในส่วนของด้านการเขียน การถ่ายภาพ จากท่านวิทยากรผู้มากความรู้ และประสบการณ์ ระดับนักเขียนและศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๗ ท่าน ผ่านการบรรยาย การเสวนา การฝึกปฏิบัติซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย “จุดประกายฝัน รังสรรค์งานเขียน” วิทยากร : อาจารย์สมปอง ดวงไสว นักคิด นักเขียน นักวัฒนธรรมชุมชน การบรรยาย “การจับประเด็นเด่นในงานเขียนสารคดีประวัติชีวิตบุคคล” วิทยากร : คุณธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) การบรรยาย “ศิลปะการวางโครงเรื่องในการเขียนสารคดี” วิทยากร : คุณสัจภูมิ ละออ นักข่าว นักเขียนสารคดี การบรรยาย “เทคนิคเบื้องต้นในการถ่ายภาพบุคคล (Portrait)” วิทยากร : ดร.สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ
การเสวนา “สร้างแรงบันดาลใจในการเขียน” โดย คุณสุชาติ ชูลี ผู้เขียน ดั่งนกขมิ้นหลงรัง คุณสัจภูมิ ละออ ผู้เขียน พรานทุ่ง คุณวชิรากรณ์ สมบูรณ์ นักถ่ายภาพทางช้างเผือก ,ผู้เข้าอบรมหอมกลิ่นลำดวน รุ่น ๒
และดำเนินรายการโดย คุณกิติมาภรณ์ จิตราทร และสุดท้ายเป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนสารคดีประวัติชีวิตบุพการี (แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)
ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็น นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจการเขียน