นิทรรศการย้อนรอยวิถีชีวิต

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ได้ร่วมจัดนิทรรศการย้อนรอยวิถีชีวิต ในงานย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  วัดขุนแผน  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี