สัมมนาทางวิชาการ เนื่องในครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัย เรื่อง พลวัตเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย