ข่าวประชาสัมพันธ์/เกร็ดความรู้…

(๒ ม.ค. ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและผู้บริหารคณะ ศูนย์ สำนัก..เนื่องในวันขึ้นปีใหม่2562….Happy  New  Year 2019


(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เข้าร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561 ณ วัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 


นิทรรศการย้อนรอยวิถีชีวิต ในงานย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  วัดขุนแผน  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี
⇒ นิทรรศการชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  ได้จัดโครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ภาษา ตัวเขียน และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
⇒ เรื่องราว "เมืองกาญจนบุรีเก่า" ที่มีความสำคัญทางประวัติเป็นอย่างมากทั้งนี้โบารณสถานภายในบริเวณเมืองกาญจนบุรีมีความสมบรูณ์เนื่องจากได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร..... หนึ่งในโบราณสถานโครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี
⇒ จารึกหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  อักษรที่มีในจารึก : ไทยโนบุรี-รัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๘ วัตถุจารึกหินทรายสีแดง แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จำนวน ๑ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด
⇒ ๑๐ ครั้ง ในหลวง ร.๙ เสด็จกาญจนบุรี   ชาวกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 10 ครั้ง 
⇒ สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองกาญจน์ มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? ยังไม่รู้  เมืองกาญจน์ (จ.กาญจนบุรี) ไม่มีมิวเซียมบอกความเป็นมาของดินแดนและผู้คนท้องถิ่นกาญจนบุรีและปริมณฑล ทั้งๆ มีพิพิธภัณฑ์ดีๆ แสดงเรื่องอื่นๆ หลายแห่ง