ข่าวประชาสัมพันธ์/เกร็ดความรู้…

⇒ จารึกหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  อักษรที่มีในจารึก : ไทยโนบุรี-รัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๘ วัตถุจารึก หินทรายสีแดง แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จำนวน ๑ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด


⇒ สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองกาญจน์ มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? ยังไม่รู้ 
เมืองกาญจน์ (จ.กาญจนบุรี) ไม่มีมิวเซียมบอกความเป็นมาของดินแดนและผู้คนท้องถิ่นกาญจนบุรีและปริมณฑล ทั้งๆ มีพิพิธภัณฑ์ดีๆ แสดงเรื่องอื่นๆ หลายแห่ง และเป็นพื้นที่ยอดนิยมแห่งหนึ่งในไทยของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและนานาชาติ เพราะอุดมด้้วย “ศิลปวัฒนธรรมชาติ” (หมายถึง ศิลป+วัฒนธรรม+ธรรมชาติ)


⇒ ๑๐ ครั้ง ในหลวง ร.๙ เสด็จกาญจนบุรี  
ชาวกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 10 ครั้ง ….


⇒  ยื่นหนังสือ “ข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษ”
เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.   ผศ.เชิดชาย  ดวงภมร  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.ฟ้อน เปรมพันธุ์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ผู้ประสานงานองค์กรภาคเอกชน และประชาชนและผู้สนใจการพัฒนาพื้นที่โรงงานกระดาษให้เป็นพื้นที่” ภูมิบ้าน ภูมิเมืองกาญจน” ได้เข้ายิ่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อแสดงเจตน์จำนงของภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นการพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางจิตใจของชาวกาญจนบุรีแห่งนี้เป็นไปในแนวทางที่ยึดประโยชน์สาธารณชนเป็นหลักและเชิดชูมรดกของชาติและของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม

ข่าวทั่วไป

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ครั้งที่ ๗)
≥ หน่วยส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ได้จัด โครงการ“ขยับกายใส่ใจสุขภาพด้วยแอโรบิค”
≥ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น..
คณะวิทยาการจัดการ “ลานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 5 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี