ข่าวประชาสัมพันธ์

(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ RIVER KWAI AWARDS ครั้งที่ ๑ จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี

 


(๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้อน เปรมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๑ “ตาลโตนดเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยกลุ่มภูมิภาพตะวันตก


(๘ มีนาคม ๒๕๖๒) ผู้วยศาสตราจารย์ เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ร่วมงานพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลวันสร้างเมืองกาญจนบุรี ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวง พระสงฆ์ 109 รูป เจริญพระพุทธมนต์ การรำถวายมือ “กาญจนบุรีศรีสยาม” 


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แบ่งเป็นการแข่งขัน ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับอุดมศึกษา ผลการประกวดมีดังนี้….