ข่าวประชาสัมพันธ์/เกร็ดความรู้…

(18 พฤศจิกายน 2561) รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภา พร้อมด้วยดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เข้าร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคีย้อนรอยตักบาตรเทโวโรหนะ ประจำปี 2561 ณ วัดหนองตะโก ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 


(30 ตุลาคม 2561) ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน: Smartphone Smart Picture ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.กาญจนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนประวัติชีวิตบุพการี หอมกลิ่นลำดวน ณ กาญจนบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดเพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักในคุณค่าและเห็นถึงความสำคัญ ของการเขียน การพูดและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมถึงการได้รับแรงบันดาลใจ ความรู้ที่ดีในส่วนของด้านการเขียน การถ่ายภาพ


 

นิทรรศการย้อนรอยวิถีชีวิต ในงานย้อนรอยกรุงเก่ากาญจนบุรี  ระหว่างวันที่  ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  วัดขุนแผน  ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี
⇒ นิทรรศการชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี  ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก  ได้จัดโครงการเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ภาษา ตัวเขียน และวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
⇒ เรื่องราว "เมืองกาญจนบุรีเก่า" ที่มีความสำคัญทางประวัติเป็นอย่างมากทั้งนี้โบารณสถานภายในบริเวณเมืองกาญจนบุรีมีความสมบรูณ์เนื่องจากได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร..... หนึ่งในโบราณสถานโครงการย้อนรอยกรุงเก่า ณ กาญจนบุรี
⇒ จารึกหน้าศาลหลักเมืองกาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่ศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  อักษรที่มีในจารึก : ไทยโนบุรี-รัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๗๘ วัตถุจารึกหินทรายสีแดง แผ่นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  จำนวน ๑ ด้าน มี ๓๒ บรรทัด
⇒ ๑๐ ครั้ง ในหลวง ร.๙ เสด็จกาญจนบุรี   ชาวกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 10 ครั้ง 
⇒ สุจิตต์ วงษ์เทศ : เมืองกาญจน์ มาจากไหน? เมื่อไร? ทำไม? ยังไม่รู้  เมืองกาญจน์ (จ.กาญจนบุรี) ไม่มีมิวเซียมบอกความเป็นมาของดินแดนและผู้คนท้องถิ่นกาญจนบุรีและปริมณฑล ทั้งๆ มีพิพิธภัณฑ์ดีๆ แสดงเรื่องอื่นๆ หลายแห่ง